Mã bưu điện Quảng Trị – Zip/Postal Code các bưu cục Quảng Trị

09:06 Chiều - 09/06/2019
0 Bình luận
1010
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Ninh Thuận gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Quảng Trị
 • 48000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 48001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 48002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 48003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 48004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 48005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 48009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 48010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 48011
 • 10
 • Báo Quảng Trị
 • 48016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 48021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 48030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 48035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 48036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND
 • 48040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 48041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 48042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 48043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 48044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 48045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 48046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 48047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 48049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 48051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 48052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 48053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 48054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 48055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 48056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 48057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 48058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 48060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 48061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 48062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 48063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 48064
 • 37
 • Trường chính trị Lê Duẩn
 • 48065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 48066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 48067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 48070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 48078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 48079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 48080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 48081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 48085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 48086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
 • 48087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 48088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 48089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 48090
 • 51
 • Tỉnh đoàn
 • 48091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 48092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 48093
 • I.
 • THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Đông Hà
 • 48100
 • 2
 • Huyện ủy
 • 48101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 48102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 48103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 48104
 • 6
 • P. 1
 • 48106
 • 7
 • P. 2
 • 48107
 • 8
 • P. Đông Giang
 • 48108
 • 9
 • P. Đông Thanh
 • 48109
 • 10
 • P. 4
 • 48110
 • 11
 • P. 3
 • 48111
 • 12
 • P. 5
 • 48112
 • 13
 • P. Đông Lễ
 • 48113
 • 14
 • P. Đông Lương
 • 48114
 • 15
 • BCP. Đông Hà
 • 48150
 • 16
 • BC. KHL Đông Hà
 • 48151
 • 18
 • BC. Sòng
 • 48152
 • 19
 • BC. Hàm Nghi
 • 48153
 • 20
 • BC. Hùng Vương
 • 48154
 • 21
 • BC. Lê Lơi
 • 48155
 • 22
 • BC. Lương An
 • 48156
 • 17
 • BC. Hệ 1 Quảng Trị
 • 48199
 • II.
 • HUYỆN CAM LỘ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cam Lộ
 • 48200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 48201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 48202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 48203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 48204
 • 6
 • TT. Cam Lộ
 • 48206
 • 7
 • X. Cam Thanh
 • 48207
 • 8
 • X. Cam An
 • 48208
 • 9
 • X. Cam Thủy
 • 48209
 • 10
 • X. Cam Tuyền
 • 48210
 • 11
 • X. Cam Thành
 • 48211
 • 12
 • X. Cam Hiếu
 • 48212
 • 13
 • X. Cam Nghĩa
 • 48213
 • 14
 • X. Cam Chính
 • 48214
 • 15
 • BCP. Cam Lộ
 • 48250
 • 16
 • BC. Tân Lâm
 • 48251
 • 17
 • BC. Chơ Cùa
 • 48252
 • III.
 • HUYỆN GIO LINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Gio Linh
 • 48300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 48301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 48302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 48303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 48304
 • 6
 • TT. Gio Linh
 • 48306
 • 7
 • X. Gio Mỹ
 • 48307
 • 8
 • X. Trung Giang
 • 48308
 • 9
 • X. Trung Hải
 • 48309
 • 10
 • X. Gio Phong
 • 48310
 • 11
 • X. Trung Sơn
 • 48311
 • 12
 • X. Vĩnh Trường
 • 48312
 • 13
 • X. Gio An
 • 48313
 • 14
 • X. Gio Bình
 • 48314
 • 15
 • X. Gio Châu
 • 48315
 • 16
 • X. Gio Thành
 • 48316
 • 17
 • X. Gio Hải
 • 48317
 • 18
 • X. Gio Việt
 • 48318
 • 19
 • TT. Cửa Việt
 • 48319
 • 20
 • X. Gio Mai
 • 48320
 • 21
 • X. Gio Quang
 • 48321
 • 22
 • X. Gio Hòa
 • 48322
 • 23
 • X. Gio Sơn
 • 48323
 • 24
 • X. Hải Thái
 • 48324
 • 25
 • X. Linh Hải
 • 48325
 • 26
 • X. Linh Thương
 • 48326
 • 27
 • BCP. Gio Linh
 • 48350
 • 28
 • BC. Chơ Kên
 • 48351
 • 29
 • BC. Băc Cửa Việt
 • 48352
 • 30
 • BC. Gio Sơn
 • 48353
 • IV.
 • HUYỆN VĨNH LINH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vĩnh Linh
 • 48400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 48401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 48402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 48403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 48404
 • 6
 • TT. Hồ Xá
 • 48406
 • 7
 • X. Vĩnh Nam
 • 48407
 • 8
 • X. Vĩnh Trung
 • 48408
 • 9
 • X. Vĩnh Kim
 • 48409
 • 10
 • X. Vĩnh Thái
 • 48410
 • 11
 • X. Vĩnh Tú
 • 48411
 • 12
 • X. Vĩnh Chấp
 • 48412
 • 13
 • X. Vĩnh Khê
 • 48413
 • 14
 • X. Vĩnh Long
 • 48414
 • 15
 • X. Vĩnh Hòa
 • 48415
 • 16
 • X. Vĩnh Hiền
 • 48416
 • 17
 • X. Vĩnh Thạch
 • 48417
 • 18
 • X. Vĩnh Tân
 • 48418
 • 19
 • TT. Cửa Tùng
 • 48419
 • 20
 • X. Vĩnh Giang
 • 48420
 • 21
 • X. Vĩnh Thành
 • 48421
 • 22
 • X. Vĩnh Lâm
 • 48422
 • 23
 • TT. Bến Quan
 • 48423
 • 24
 • X. Vĩnh Thủy
 • 48424
 • 25
 • X. Vĩnh Sơn
 • 48425
 • 26
 • X. Vĩnh Hà
 • 48426
 • 27
 • X. Vĩnh Ô
 • 48427
 • 28
 • BCP. Vĩnh Linh
 • 48450
 • 29
 • BC. Rú Lịnh
 • 48451
 • 30
 • BC. Chơ Do
 • 48452
 • 31
 • BC. Bến Quan
 • 48453
 • V.
 • HUYỆN HƯỚNG HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hướng Hóa
 • 48500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 48501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 48502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 48503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 48504
 • 6
 • TT. Khe Sanh
 • 48506
 • 7
 • X. Tân Hơp
 • 48507
 • 8
 • X. Hướng Linh
 • 48508
 • 9
 • X. Hướng Sơn
 • 48509
 • 10
 • X. Hướng Lập
 • 48510
 • 11
 • X. Hướng Việt
 • 48511
 • 12
 • X. Hướng Phùng
 • 48512
 • 13
 • X. Tân Thành
 • 48513
 • 14
 • X. Hướng Tân
 • 48514
 • 15
 • TT. Lao Bảo
 • 48515
 • 16
 • X. Tân Long
 • 48516
 • 17
 • X. Tân Lập
 • 48517
 • 18
 • X. Tân Liên
 • 48518
 • 19
 • X. Húc
 • 48519
 • 20
 • X. Hướng Lộc
 • 48520
 • 21
 • X. Thuận
 • 48521
 • 22
 • X. Thanh
 • 48522
 • 23
 • X. A Xing
 • 48523
 • 24
 • X. Ba Tầng
 • 48524
 • 25
 • X. A Túc
 • 48525
 • 26
 • X. A Dơi
 • 48526
 • 27
 • X. Xy
 • 48527
 • 28
 • BCP. Hướng Hóa
 • 48550
 • 29
 • BC. Tân Thành
 • 48551
 • 30
 • BC. Rào Quán
 • 48552
 • 31
 • BC. Lao Bảo
 • 48553
 • VI.
 • HUYỆN ĐA KRÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đa Krông
 • 48600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 48601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 48602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 48603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 48604
 • 6
 • TT. Krông Klang
 • 48606
 • 7
 • X. Hướng Hiệp
 • 48607
 • 8
 • X. Đa Krông
 • 48608
 • 9
 • X. Mò Ó
 • 48609
 • 10
 • X. Ba Nang
 • 48610
 • 11
 • X. Triệu Nguyên
 • 48611
 • 12
 • X. Ba Lòng
 • 48612
 • 13
 • X. Hải Phúc
 • 48613
 • 14
 • X. Tà Long
 • 48614
 • 15
 • X. Húc Nghì
 • 48615
 • 16
 • X. A Vao
 • 48616
 • 17
 • X. Tà Rụt
 • 48617
 • 18
 • X. A Bung
 • 48618
 • 19
 • X. A Ngo
 • 48619
 • 20
 • BCP. Đa Krông
 • 48650
 • 21
 • BC. Ba Lòng
 • 48651
 • 22
 • BC. Tà Rụt
 • 48652
 • VII.
 • HUYỆN TRIỆU PHONG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Triệu Phong
 • 48700
  • 2
  • Huyện ủy
  • 48701
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 48702
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 48703
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 48704
  • 6
  • TT. Ái Tử
  • 48706
  • 7
  • X. Triệu Thành
  • 48707
  • 8
  • X. Triệu Đông
  • 48708
  • 9
  • X. Triệu Tài
  • 48709
  • 10
  • X. Triệu Trung
  • 48710
  • 11
  • X. Triệu Sơn
  • 48711
  • 12
  • X. Triệu Lăng
  • 48712
  • 13
  • X. Triệu Trạch
  • 48713
  • 14
  • X. Triệu Vân
  • 48714
  • 15
  • X. Triệu An
  • 48715
  • 16
  • X. Triệu Phước
  • 48716
  • 17
  • X. Triệu Độ
  • 48717
  • 18
  • X. Triệu Đại
  • 48718
  • 19
  • X. Triệu Thuận
  • 48719
  • 20
  • X. Triệu Hòa
  • 48720
  • 21
  • X. Triệu Long
  • 48721
  • 22
  • X. Triệu Giang
  • 48722
  • 23
  • X. Triệu Ái
  • 48723
  • 24
  • X. Triệu Thương
  • 48724
  • 25
  • BCP. Triệu Phong
  • 48750
  • 26
  • BC. Chơ Cạn
  • 48751
  • 27
  • BC. Nam Cửa Việt
  • 48752
  • 28
  • BC. Bồ Bản
  • 48753
  • 29
  • BC. Triệu Độ
  • 48754
  • 30
  • BC. Chơ Thuận
  • 48755
  • VIII.
  • THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm thị xã Quảng Trị
  • 48800
  • 2
  • Thị ủy
  • 48801
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 48802
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 48803
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 48804
  • 6
  • P. 2
  • 48806
  • 7
  • P. 3
  • 48807
  • 8
  • P. 1
  • 48808
  • 9
  • P. An Đôn
  • 48809
  • 10
  • X. Hải Lệ
  • 48810
  • 11
  • BCP. Quảng Trị
  • 48750
  • 12
  • BC. Thạch Hãn
  • 48751
  • IX.
  • HUYỆN HẢI LĂNG
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Hải Lăng
  • 48900
  • 2
  • Huyện ủy
  • 48901
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 48902
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 48903
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 48904
  • 6
  • TT. Hải Lăng
  • 48906
  • 7
  • X. Hải Thiện
  • 48907
  • 8
  • X. Hải Thành
  • 48908
  • 9
  • X. Hải Hòa
  • 48909
  • 10
  • X. Hải Dương
  • 48910
  • 11
  • X. Hải Khê
  • 48911
  • 12
  • X. Hải An
  • 48912
  • 13
  • X. Hải Quế
  • 48913
  • 14
  • X. Hải Ba
  • 48914
  • 15
  • X. Hải Vĩnh
  • 48915
  • 16
  • X. Hải Xuân
  • 48916
  • 17
  • X. Hải Quy
  • 48917
  • 18
  • X. Hải Thương
  • 48918
  • 19
  • X. Hải Phú
  • 48919
  • 20
  • X. Hải Tân
  • 48920
  • 21
  • X. Hải Thọ
  • 48921
  • 22
  • X. Hải Trường
  • 48922
  • 23
  • X. Hải Lâm
  • 48923
  • 24
  • X. Hải Sơn
  • 48924
  • 25
  • X. Hải Chánh
  • 48925
  • 26
  • BCP. Hải Lăng
  • 48930
  • 27
  • BC. Hội Yên
  • 48931
  • 28
  • BC. Phương Lang
  • 48932
  • 29
  • BC. Mỹ Chánh
  • 48933
  • X.
  • HUYỆN CỒN CỎ
  •  
  • 1
  • BC. Trung tâm huyện Cồn Cỏ
  • 48950
  • 2
  • Huyện ủy
  • 48951
  • 3
  • Hội đồng nhân dân
  • 48952
  • 4
  • Ủy ban nhân dân
  • 48953
  • 5
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  • 48954
  • 6
  • BCP. Cồn Cỏ
  • 48975

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top