Mã bưu điện Sóc Trăng – Zip/Postal Code các bưu cục Sóc Trăng

09:19 Chiều - 10/06/2019
0 Bình luận
1910
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Sóc Trăng gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Sóc Trăng
 • 96000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 96001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 96002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 96003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 96004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 96005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 96009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 96010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 96011
 • 10
 • Báo Sóc Trăng
 • 96016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 96021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 96030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 96035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 96036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND
 • 96040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 96041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 96042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 96043
 • 19
 • Sở Tài chính
 • 96045
 • 20
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 96046
 • 21
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 96047
 • 22
 • Công an tỉnh
 • 96049
 • 23
 • Sở Nội vụ
 • 96051
 • 24
 • Sở Tư pháp
 • 96052
 • 25
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 96053
 • 26
 • Sở Giao thông vận tải
 • 96054
 • 27
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 96055
 • 28
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 96056
 • 29
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 96057
 • 30
 • Sở Xây dựng
 • 96058
 • 31
 • Sở Y tế
 • 96060
 • 32
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 96061
 • 33
 • Ban Dân tộc
 • 96062
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 96063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 96064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh
 • 96065
 • 37
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 96066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 96067
 • 39
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 96070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 96078
 • 41
 • Chi Cục Hải quan
 • 96079
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 96080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 96081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 96085
 • 45
 • Hội hữu nghị nhân dân các nước
 • 96086
 • 46
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 96087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 96088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 96089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 96090
 • 50
 • Tỉnh đoàn
 • 96091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 96092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 96093
 • I.
 • THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Sóc Trăng
 • 96100
 • 2
 • Thành ủy
 • 96101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96104
 • 6
 • P. 2
 • 96106
 • 7
 • P. 1
 • 96107
 • 8
 • P. 3
 • 96108
 • 9
 • P. 9
 • 96109
 • 10
 • P. 4
 • 96110
 • 11
 • P. 8
 • 96111
 • 12
 • P. 5
 • 96112
 • 13
 • P. 6
 • 96113
 • 14
 • P. 7
 • 96114
 • 15
 • P. 10
 • 96115
 • 16
 • BCP. Sóc Trăng
 • 96150
 • 17
 • BC. Tiếp Thị Bán Hàng
 • 96151
 • 18
 • BC. Hệ 1 Sóc Trăng
 • 96199
 • II.
 • HUYỆN LONG PHÚ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Long Phú
 • 96200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 96201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96204
 • 6
 • TT. Long Phú
 • 96206
 • 7
 • X. Long Đức
 • 96207
 • 8
 • X. Song Phụng
 • 96208
 • 9
 • TT. Đại Ngãi
 • 96209
 • 10
 • X. Hậu Thạnh
 • 96210
 • 11
 • X. Trường Khánh
 • 96211
 • 12
 • X. Phú Hữu
 • 96212
 • 13
 • X. Châu Khánh
 • 96213
 • 14
 • X. Tân Thạnh
 • 96214
 • 15
 • X. Tân Hưng
 • 96215
 • 16
 • X. Long Phú
 • 96216
 • 17
 • BCP. Long Phú
 • 96250
 • 18
 • BC. Đại Ngãi
 • 96251
 • 19
 • BC. Trường Khánh
 • 96252
 • 20
 • BC. Tân Thạnh
 • 96253
 • III.
 • HUYỆN KẾ SÁCH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kế Sách
 • 96300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 96301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96304
 • 6
 • TT. Kế Sách
 • 96306
 • 7
 • X. Thới An Hội
 • 96307
 • 8
 • X. Kế Thành
 • 96308
 • 9
 • X. An Mỹ
 • 96309
 • 10
 • X. Nhơn Mỹ
 • 96310
 • 11
 • X. An Lạc Tây
 • 96311
 • 12
 • X. Phong Nẫm
 • 96312
 • 13
 • TT. An Lạc Thôn
 • 96313
 • 14
 • X. Xuân Hòa
 • 96314
 • 15
 • X. Trinh Phú
 • 96315
 • 16
 • X. Ba Trinh
 • 96316
 • 17
 • X. Đại Hải
 • 96317
 • 18
 • X. Kế An
 • 96318
 • 19
 • BCP. Kế Sách
 • 96350
 • 20
 • BC. Thới An Hội
 • 96351
 • 21
 • BC. Cái Côn
 • 96352
 • IV.
 • HUYỆN CHÂU THÀNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Châu Thành
 • 96400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 96401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96404
 • 6
 • TT. Châu Thành
 • 96406
 • 7
 • X. Phú Tâm
 • 96407
 • 8
 • X. Hồ Đắc Kiện
 • 96408
 • 9
 • X. Thuận Hòa
 • 96409
 • 10
 • X. Thiện Mỹ
 • 96410
 • 11
 • X. An Ninh
 • 96411
 • 12
 • X. An Hiệp
 • 96412
 • 13
 • X. Phú Tân
 • 96413
 • 14
 • BCP. Châu Thành
 • 96425
 • 15
 • BC. Thuận Hòa
 • 96426
 • 16
 • BC. Bố Thảo
 • 96427
 • 17
 • BC. An Trạch
 • 96428
 • V.
 • HUYỆN MỸ TÚ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mỹ Tú
 • 96450
 • 2
 • Huyện ủy
 • 96451
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96452
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96453
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96454
 • 6
 • TT. Huỳnh Hữu Nghĩa
 • 96456
 • 7
 • X. Long Hưng
 • 96457
 • 8
 • X. Hưng Phú
 • 96458
 • 9
 • X. Mỹ Hương
 • 96459
 • 10
 • X. Mỹ Tú
 • 96460
 • 11
 • X. Mỹ Phước
 • 96461
 • 12
 • X. Thuận Hưng
 • 96462
 • 13
 • X. Mỹ Thuận
 • 96463
 • 14
 • X. Phú Mỹ
 • 96464
 • 15
 • BCP. Mỹ Tú
 • 96475
 • VI.
 • THỊ XÃ NGÃ NĂM
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Ngã Năm
 • 96500
 • 2
 • Thị ủy
 • 96501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96504
 • 6
 • P. 1
 • 96506
 • 7
 • P. 2
 • 96507
 • 8
 • X. Vĩnh Quới
 • 96508
 • 9
 • P. 3
 • 96509
 • 10
 • X. Mỹ Quới
 • 96510
 • 11
 • X. Mỹ Bình
 • 96511
 • 12
 • X. Long Bình
 • 96512
 • 13
 • X. Tân Long
 • 96513
 • 14
 • BCP. Ngã Năm
 • 96525
 • 15
 • BC. Long Tân
 • 96526
 • 16
 • BC. Tân Long
 • 96527
 • VII.
 • HUYỆN THẠNH TRỊ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thạnh Trị
 • 96550
 • 2
 • Huyện ủy
 • 96551
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96552
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96553
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96554
 • 6
 • TT. Phú Lộc
 • 96556
 • 7
 • X. Tuân Tức
 • 96557
 • 8
 • TT. Hưng Lợi
 • 96558
 • 9
 • X. Lâm Kiết
 • 96559
 • 10
 • X. Lâm Tân
 • 96560
 • 11
 • X. Thạnh Tân
 • 96561
 • 12
 • X. Thạnh Trị
 • 96562
 • 13
 • X. Vĩnh Thành
 • 96563
 • 14
 • X. Vĩnh Lợi
 • 96564
 • 15
 • X. Châu Hưng
 • 96565
 • 16
 • BCP. Thạnh Trị
 • 96575
 • 17
 • BC. Châu Hưng
 • 96576
 • VIII.
 • HUYỆN MỸ XUYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mỹ Xuyên
 • 96600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 96601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96604
 • 6
 • TT. Mỹ Xuyên
 • 96606
 • 7
 • X. Tham Đôn
 • 96607
 • 8
 • X. Đại Tâm
 • 96608
 • 9
 • X. Thạnh Phú
 • 96609
 • 10
 • X. Hòa Tú 1
 • 96610
 • 11
 • X. Ngọc Đông
 • 96611
 • 12
 • X. Ngọc Tố
 • 96612
 • 13
 • X. Gia Hòa 1
 • 96613
 • 14
 • X. Thạnh Quới
 • 96614
 • 15
 • X. Gia Hòa 2
 • 96615
 • 16
 • X. Hòa Tú 2
 • 96616
 • 17
 • BCP. Mỹ Xuyên
 • 96650
 • 18
 • BC. Đại Tâm
 • 96651
 • 19
 • BC. Thạnh Phú
 • 96652
 • 20
 • BC. Ngọc Tố
 • 96653
 • 21
 • BC. Thạnh Quới
 • 96654
 • IX.
 • HUYỆN TRẦN ĐỀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Trần Đề
 • 96700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 96701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96704
 • 6
 • TT. Trần Đề
 • 96706
 • 7
 • X. Đại Ân 2
 • 96707
 • 8
 • X. Trung Bình
 • 96708
 • 9
 • X. Lịch Hội Thượng
 • 96709
 • 10
 • TT. Lịch Hội Thượng
 • 96710
 • 11
 • X. Liêu Tú
 • 96711
 • 12
 • X. Viên Bình
 • 96712
 • 13
 • X. Viên An
 • 96713
 • 14
 • X. Tài Văn
 • 96714
 • 15
 • X. Thạnh Thới An
 • 96715
 • 16
 • X. Thạnh Thới Thuận
 • 96716
 • 17
 • BCP. Trần Đề
 • 96750
 • 18
 • BC. Kinh Ba
 • 96751
 • 19
 • BC. Lịch Hội Thượng
 • 96752
 • 20
 • BC. Tài Văn
 • 96753
 • X.
 • THỊ XÃ VĨNH CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Vĩnh Châu
 • 96800
 • 2
 • Thị ủy
 • 96801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96804
 • 6
 • P. 1
 • 96806
 • 7
 • P. 2
 • 96807
 • 8
 • X. Lạc Hòa
 • 96808
 • 9
 • X. Vĩnh Hải
 • 96809
 • 10
 • X. Hòa Đông
 • 96810
 • 11
 • P. Khánh Hòa
 • 96811
 • 12
 • X. Vĩnh Hiệp
 • 96812
 • 13
 • P. Vĩnh Phước
 • 96813
 • 14
 • X. Vĩnh Tân
 • 96814
 • 15
 • X. Lai Hòa
 • 96815
 • 16
 • BCP. Vĩnh Châu
 • 96850
 • XI.
 • HUYỆN CÙ LAO DUNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Cù Lao Dung
 • 96900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 96901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 96902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 96903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 96904
 • 6
 • TT. Cù Lao Dung
 • 96906
 • 7
 • X. An Thạnh Đông
 • 96907
 • 8
 • X. An Thạnh 1
 • 96908
 • 9
 • X. An Thạnh Tây
 • 96909
 • 10
 • X. Đại Ân 1
 • 96910
 • 11
 • X. An Thạnh 2
 • 96911
 • 12
 • X. An Thạnh 3
 • 96912
 • 13
 • X. An Thạnh Nam
 • 96913
 • 14
 • BCP. Cù Lao Dung
 • 96950
 • 15
 • BC. An Thạnh 3
 • 96951

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top