Mã bưu điện Sơn La – Zip/Postal Code các bưu cục Sơn La

10:12 Chiều - 02/07/2019
0 Bình luận
304
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Sơn La gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Sơn La
 • 34000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 34001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 34002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 34003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 34004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 34005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 34009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 34010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 34011
 • 10
 • Báo Sơn La
 • 34016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 34021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 34030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 34035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 34036
 • 14
 • Các cơ quan, tổ chức tại tỉnh
 • 34040 – 34072
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 34040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 34041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 34042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 34043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 34044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 34045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 34046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 34047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 34049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 34051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 34052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 34053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 34054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 34055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 34056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 34057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 34058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 34060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 34061
 • 34
 • Ban Dân tộc
 • 34062
 • 35
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 34063
 • 36
 • Thanh tra tỉnh
 • 34064
 • 37
 • Trường chính trị tỉnh
 • 34065
 • 38
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 34066
 • 39
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 34067
 • 40
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 34070
 • 41
 • Cục Thuế
 • 34078
 • 42
 • Cục Hải quan
 • 34079
 • 43
 • Cục Thống kê
 • 34080
 • 44
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 34081
 • 45
 • Liên hiệp các Hội KH&KT
 • 34085
 • 46
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 34086
 • 47
 • Liên hiệp các Hội VHNT
 • 34087
 • 48
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 34088
 • 49
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 34089
 • 50
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 34090
 • 51
 • Tỉnh Đoàn
 • 34091
 • 52
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 34092
 • 53
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 34093
 • 1
 • THÀNH PHỐ SƠN LA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Sơn La
 • 34100
 • 2
 • Thành ủy
 • 34101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34104
 • 6
 • P. Chiềng Lề
 • 34106
 • 7
 • P. Chiềng An
 • 34107
 • 8
 • X. Chiềng Xôm
 • 34108
 • 9
 • X. Chiềng Đen
 • 34109
 • 10
 • X. Chiềng Cọ
 • 34110
 • 11
 • P. Chiềng Cơi
 • 34111
 • 12
 • P. Tô Hiệu
 • 34112
 • 13
 • P. Quyết Thắng
 • 34113
 • 14
 • P. Quyết Tâm
 • 34114
 • 15
 • X. Hua La
 • 34115
 • 16
 • P. Chiềng Sinh
 • 34116
 • 17
 • X. Chiềng Ngần
 • 34117
 • 18
 • BCP. Sơn La
 • 34150
 • 19
 • BC. KHL Sơn La
 • 34151
 • 20
 • BC. Chiềng Lề
 • 34152
 • 21
 • BC. Cầu 308
 • 34153
 • 22
 • BC. Bó Ẩn
 • 34154
 • 23
 • BC. Đại Học Tây Bắc
 • 34155
 • 24
 • BC. Ân Sinh
 • 34156
 • 25
 • BC. Chiềng Sinh
 • 34157
 • 26
 • BC. HCC Sơn La
 • 34198
 • 27
 • BC. Hệ 1 Sơn La
 • 34199
 • II.
 • HUYỆN MƯỜNG LA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mường La
 • 34200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34204
 • 6
 • TT. Ít Ong
 • 34206
 • 7
 • X. Nậm Păm
 • 34207
 • 8
 • X. Ngọc Chiến
 • 34208
 • 9
 • X. Hua Trai
 • 34209
 • 10
 • X. Chiềng Lao
 • 34210
 • 11
 • X. Nậm Giôn
 • 34211
 • 12
 • X. Mường Trai
 • 34212
 • 13
 • X. Pi Toong
 • 34213
 • 14
 • X. Tạ Bú
 • 34214
 • 15
 • X. Chiềng San
 • 34215
 • 16
 • X. Mường Bú
 • 34216
 • 17
 • X. Mường Chùm
 • 34217
 • 18
 • X. Chiềng Hoa
 • 34218
 • 19
 • X. Chiềng Công
 • 34219
 • 20
 • X. Chiềng Ân
 • 34220
 • 21
 • X. Chiềng Muôn
 • 34221
 • 22
 • BCP. Mường La
 • 34230
 • 23
 • BC. Thủy Điện
 • 34231
 • 24
 • BC. Mường Bú
 • 34232
 • III.
 • HUYỆN QUỲNH NHAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quỳnh Nhai
 • 34250
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34251
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34252
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34253
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34254
 • 6
 • X. Mường Chiên
 • 34256
 • 7
 • X. Chiềng Khay
 • 34257
 • 8
 • X. Cà Nàng
 • 34258
 • 9
 • X. Pá Ma Pha Khinh
 • 34259
 • 10
 • X. Mường Giàng
 • 34260
 • 11
 • X. Chiềng Bằng
 • 34261
 • 12
 • X. Chiềng Khoang
 • 34262
 • 13
 • X. Nậm Ét
 • 34263
 • 14
 • X. Mường Sại
 • 34264
 • 15
 • X. Chiềng Ơn
 • 34265
 • 16
 • X. Mường Giôn
 • 34266
 • 17
 • BCP. Quỳnh Nhai
 • 34275
 • IV.
 • HUYỆN THUẬN CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thuận Châu
 • 34300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34304
 • 6
 • TT. Thuận Châu
 • 34306
 • 7
 • X. Chiềng La
 • 34307
 • 8
 • X. Tông Lạnh
 • 34308
 • 9
 • X. Tòng Cọ
 • 34309
 • 10
 • X. Bó Mười
 • 34310
 • 11
 • X. Mường Khiêng
 • 34311
 • 12
 • X. Liệp Tè
 • 34312
 • 13
 • X. Chiềng Ngàm
 • 34313
 • 14
 • X. Noong Lay
 • 34314
 • 15
 • X. Chiềng Ly
 • 34315
 • 16
 • X. Chiềng Pha
 • 34316
 • 17
 • X. Phổng Lái
 • 34317
 • 18
 • X. Mường É
 • 34318
 • 19
 • X. Phổng Lập
 • 34319
 • 20
 • X. Phổng Lăng
 • 34320
 • 21
 • X. Chiềng Bôm
 • 34321
 • 22
 • X. Long Hẹ
 • 34322
 • 23
 • X. É Tòng
 • 34323
 • 24
 • X. Mường Bám
 • 34324
 • 25
 • X. Co Mạ
 • 34325
 • 26
 • X. Co Tòng
 • 34326
 • 27
 • X. Pá Lông
 • 34327
 • 28
 • X. Púng Tra
 • 34328
 • 29
 • X. Thôm Mòn
 • 34329
 • 30
 • X. Chiềng Pấc
 • 34330
 • 31
 • X. Bon Phặng
 • 34331
 • 32
 • X. Nậm Lầu
 • 34332
 • 33
 • X. Bản Lầm
 • 34333
 • 34
 • X. Muổi Nọi
 • 34334
 • 35
 • BCP. Thuận Châu
 • 34350
 • 36
 • BC. Chiềng Pấc
 • 34351
 • V.
 • HUYỆN SÔNG MÃ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sông Mã
 • 34400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34404
 • 6
 • TT. Sông Mã
 • 34406
 • 7
 • X. Chiềng Khoong
 • 34407
 • 8
 • X. Nà Ngựu
 • 34408
 • 9
 • X. Nậm Ty
 • 34409
 • 10
 • X. Chiềng Phung
 • 34410
 • 11
 • X. Mường Lầm
 • 34411
 • 12
 • X. Bó Sinh
 • 34412
 • 13
 • X. Pú Bẩu
 • 34413
 • 14
 • X. Chiềng En
 • 34414
 • 15
 • X. Đứa Mòn
 • 34415
 • 16
 • X. Yên Hưng
 • 34416
 • 17
 • X. Chiềng Sơ
 • 34417
 • 18
 • X. Nậm Mằn
 • 34418
 • 18
 • X. Huổi Một
 • 34419
 • 19
 • X. Mường Cai
 • 34420
 • 20
 • X. Mường Hung
 • 34421
 • 21
 • X. Chiềng Khương
 • 34422
 • 22
 • X. Mường Sai
 • 34423
 • 23
 • X. Chiềng Cang
 • 34424
 • 24
 • BCP. Sông Mã
 • 34430
 • 25
 • BC. Chiềng Khương
 • 34431
 • VI.
 • HUYỆN SỐP CỘP
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Sốp Cộp
 • 34450
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34451
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34452
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34453
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34454
 • 6
 • X. Sốp Cộp
 • 34456
 • 7
 • X. Dồm Cang
 • 34457
 • 8
 • X. Púng Bánh
 • 34458
 • 9
 • X. Sam Kha
 • 34459
 • 10
 • X. Mường Lèo
 • 34460
 • 11
 • X. Nậm Lạnh
 • 34461
 • 12
 • X. Mường Và
 • 34462
 • 13
 • X. Mường Lạn
 • 34463
 • 14
 • BCP. Sốp Cộp
 • 34475
 • VII.
 • HUYỆN MAI SƠN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mai Sơn
 • 34500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34504
 • 6
 • TT. Hát Lót
 • 34506
 • 7
 • X. Nà Bó
 • 34507
 • 8
 • X. Tà Hộc
 • 34508
 • 9
 • X. Chiềng Chăn
 • 34509
 • 10
 • X. Chiềng Sung
 • 34510
 • 11
 • X. Mường Bằng
 • 34511
 • 12
 • X. Mường Bon
 • 34512
 • 13
 • X. Chiềng Mung
 • 34513
 • 14
 • X. Chiềng Ban
 • 34514
 • 15
 • X. Chiềng Chung
 • 34515
 • 16
 • X. Mường Chanh
 • 34516
 • 17
 • X. Chiềng Nơi
 • 34517
 • 18
 • X. Phiêng Cằm
 • 34518
 • 19
 • X. Chiềng Dong
 • 34519
 • 20
 • X. Chiềng Mai
 • 34520
 • 21
 • X. Chiềng Kheo
 • 34521
 • 22
 • X. Chiềng Ve
 • 34522
 • 23
 • X. Nà Ơt
 • 34523
 • 24
 • X. Phiêng Pằn
 • 34524
 • 25
 • X. Hát Lót
 • 34525
 • 25
 • X. Chiềng Lương
 • 34526
 • 26
 • X. Cò Nòi
 • 34527
 • 25
 • BCP. Mai Sơn
 • 34550
 • 25
 • BC. Nà Sản
 • 34551
 • 26
 • BC. Cò Nòi
 • 34552
 • 27
 • BĐVHX Chiềng Mai
 • 34553
 • VIII.
 • HUYỆN BẮC YÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Bắc Yên
 • 34600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34603
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34604
 • 6
 • TT. Bắc Yên
 • 34606
 • 7
 • X. Tà Xùa
 • 34607
 • 8
 • X. Háng Đồng
 • 34608
 • 9
 • X. Xím Vàng
 • 34609
 • 10
 • X. Hang Chú
 • 34610
 • 11
 • X. Pắc Ngà
 • 34611
 • 12
 • X. Chim Vàn
 • 34612
 • 13
 • X. Làng Chếu
 • 34613
 • 14
 • X. Mường Khoa
 • 34614
 • 15
 • X. Hua Nhàn
 • 34615
 • 16
 • X. Tạ Khoa
 • 34616
 • 17
 • X. Phiêng Côn
 • 34617
 • 18
 • X. Chiềng Sại
 • 34618
 • 19
 • X. Song Pe
 • 34619
 • 20
 • X. Hồng Ngài
 • 34620
 • 21
 • X. Phiêng Ban
 • 34621
 • 22
 • BCP. Bắc Yên
 • 34630
 • IX.
 • HUYỆN YÊN CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Yên Châu
 • 34650
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34651
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34652
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34653
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34654
 • 6
 • TT. Yên Châu
 • 34656
 • 7
 • X. Sặp Vạt
 • 34657
 • 8
 • X. Chiềng Đông
 • 34658
 • 9
 • X. Chiềng Sàng
 • 34659
 • 10
 • X. Chiềng Pằn
 • 34660
 • 11
 • X. Viêng Lán
 • 34661
 • 11
 • X. Yên Sơn
 • 34662
 • 12
 • X. Chiềng On
 • 34663
 • 13
 • X. Phiêng Khoài
 • 34664
 • 15
 • X. Chiềng Khoi
 • 34665
 • 16
 • X. Chiềng Hặc
 • 34666
 • 17
 • X. Lóng Phiêng
 • 34667
 • 18
 • X. Chiềng Tương
 • 34668
 • 19
 • X. Tú Nang
 • 34669
 • 20
 • X. Mường Lựm
 • 34670
 • 21
 • BCP. Yên Châu
 • 34680
 • 22
 • BC. Phiêng Khoài
 • 34681
 • X.
 • HUYỆN MỘC CHÂU
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Mộc Châu
 • 34700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34704
 • 6
 • TT. Mộc Châu
 • 34706
 • 7
 • TT. NT Mộc Châu
 • 34707
 • 8
 • X. Hua Păng
 • 34708
 • 9
 • X. Nà Mường
 • 34709
 • 10
 • X. Qui Hướng
 • 34710
 • 11
 • X. Tân Hợp
 • 34711
 • 12
 • X. Tà Lại
 • 34712
 • 13
 • X. Tân Lập
 • 34713
 • 14
 • X. Chiềng Hắc
 • 34714
 • 15
 • X. Chiềng Khừa
 • 34715
 • 16
 • X. Mường Sang
 • 34716
 • 17
 • X. Lóng Sập
 • 34717
 • 18
 • X. Chiềng Sơn
 • 34718
 • 19
 • X. Đông Sang
 • 34719
 • 20
 • X. Phiêng Luông
 • 34720
 • 21
 • BCP. Mộc Châu
 • 34750
 • 22
 • BC. Thảo Nguyên
 • 34751
 • 23
 • BC. Chiềng Ve
 • 34752
 • XI.
 • HUYỆN VÂN HỒ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vân Hồ
 • 34800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34804
 • 6
 • X. Vân Hồ
 • 34806
 • 7
 • X. Lóng Luông
 • 34807
 • 8
 • X. Chiềng Yên
 • 34808
 • 9
 • X. Mường Men
 • 34809
 • 10
 • X. Quang Minh
 • 34810
 • 11
 • X. Mường Tè
 • 34811
 • 12
 • X. Song Khủa
 • 34812
 • 13
 • X. Liên Hoà
 • 34813
 • 14
 • X. Suối Bàng
 • 34814
 • 15
 • X. Tô Múa
 • 34815
 • 16
 • X. Chiềng Khoa
 • 34816
 • 17
 • X. Chiềng Xuân
 • 34817
 • 18
 • X. Xuân Nha
 • 34818
 • 19
 • X. Tân Xuân
 • 34819
 • 20
 • BCP. Vân Hồ
 • 34850
 • XII.
 • HUYỆN PHÙ YÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phù Yên
 • 34900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 34901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 34902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 34903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 34904
 • 6
 • TT. Phù Yên
 • 34906
 • 7
 • X. Huy Thượng
 • 34907
 • 8
 • X. Mường Cơi
 • 34908
 • 9
 • X. Mường Thải
 • 34909
 • 10
 • X. Suối Tọ
 • 34910
 • 11
 • X. Quang Huy
 • 34911
 • 12
 • X. Huy Bắc
 • 34912
 • 13
 • X. Huy Tân
 • 34913
 • 14
 • X. Huy Hạ
 • 34914
 • 15
 • X. Tường Phù
 • 34915
 • 16
 • X. Gia Phù
 • 34916
 • 17
 • X. Suối Bau
 • 34917
 • 18
 • X. Sập Xa
 • 34918
 • 19
 • X. Đá Đỏ
 • 34919
 • 20
 • X. Bắc Phong
 • 34920
 • 21
 • X. Kim Bon
 • 34921
 • 22
 • X. Tường Thượng
 • 34922
 • 23
 • X. Tường Hạ
 • 34923
 • 24
 • X. Tường Tiến
 • 34924
 • 25
 • X. Huy Tường
 • 34925
 • 26
 • X. Tân Lang
 • 34926
 • 27
 • X. Mường Lang
 • 34927
 • 28
 • X. Mường Do
 • 34928
 • 29
 • X. Tường Phong
 • 34929
 • 30
 • X. Tân Phong
 • 34930
 • 31
 • X. Nam Phong
 • 34931
 • 32
 • X. Mường Bang
 • 34932
 • 33
 • BCP. Phù Yên
 • 34950
 • 34
 • BC. Gia Phù
 • 34951

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top