Mã bưu điện Thái Bình – Zip/Postal Code các bưu cục Thái Bình

03:53 Chiều - 05/07/2019
0 Bình luận
1748
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Thái Bình gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Thái Bình
 • 06000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 06001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 06002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 06003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 06004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 06005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 06009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 06010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 06011
 • 10
 • Báo Thái Bình
 • 06016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 06021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 06030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 06035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 06036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 06040
 • 16
 • Sở Công Thương
 • 06041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 06042
 • 18
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 06043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ
 • 06044
 • 20
 • Sở Tài chính
 • 06045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 06046
 • 22
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 06047
 • 23
 • Công an tỉnh
 • 06049
 • 24
 • Sở Nội vụ
 • 06051
 • 25
 • Sở Tư pháp
 • 06052
 • 26
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 06053
 • 27
 • Sở Giao thông vận tải
 • 06054
 • 28
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 06055
 • 29
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 06056
 • 30
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 06057
 • 31
 • Sở Xây dựng
 • 06058
 • 32
 • Sở Y tế
 • 06060
 • 33
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 06061
 • 34
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 06063
 • 35
 • Thanh tra tỉnh
 • 06064
 • 36
 • Trường chính trị tỉnh Thái Bình
 • 06065
 • 37
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 06066
 • 38
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 06067
 • 39
 • Bảo hiểm Xã hội tỉnh
 • 06070
 • 40
 • Cục Thuế
 • 06078
 • 41
 • Chi Cục Hải quan
 • 06079
 • 42
 • Cục Thống kê
 • 06080
 • 43
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 06081
 • 44
 • Liên hiệp các Hội KH&KT
 • 06085
 • 45
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 06086
 • 46
 • Liên hiệp các Hội VHNT
 • 06087
 • 47
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 06088
 • 48
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 06089
 • 49
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 06090
 • 50
 • Tỉnh đoàn
 • 06091
 • 51
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 06092
 • 52
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 06093
 • I.
 • THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Thái Bình
 • 06100
 • 2
 • Thành ủy
 • 06101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 06102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 06103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 06104
 • 6
 • P. Trần Hưng Đạo
 • 06106
 • 7
 • P. Đề Thám
 • 06107
 • 8
 • P. Bồ Xuyên
 • 06108
 • 9
 • P. Lê Hồng Phong
 • 06109
 • 10
 • P. Hoàng Diệu
 • 06110
 • 11
 • X. Đông Mỹ
 • 06111
 • 12
 • X. Đông Thọ
 • 06112
 • 13
 • X. Đông Hòa
 • 06113
 • 14
 • P. Tiền Phong
 • 06114
 • 15
 • X. Tân Bình
 • 06115
 • 16
 • X. Phú Xuân
 • 06116
 • 17
 • P. Phú Khánh
 • 06117
 • 18
 • P. Kỳ Bá
 • 06118
 • 19
 • X. Vũ Phúc
 • 06119
 • 20
 • X. Vũ Chính
 • 06120
 • 21
 • P. Quang Trung
 • 06121
 • 22
 • P. Trần Lãm
 • 06122
 • 23
 • X. Vũ Lạc
 • 06123
 • 24
 • X. Vũ Đông
 • 06124
 • 25
 • BCP. Thái Bình
 • 06050
 • 26
 • BC. KHL Thái Bình
 • 06051
 • 27
 • BC. An Lê
 • 06052
 • 28
 • BC. Chơ Đác
 • 06053
 • 29
 • BC. HCC Thái Bình
 • 06098
 • 30
 • BC. Hệ 1 Thái Bình
 • 06199
 • II.
 • HUYỆN KIẾN XƯƠNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Kiến Xương
 • 06200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 06201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 06202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 06203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 06204
 • 6
 • TT. Thanh Nê
 • 06206
 • 7
 • X. An Bồi
 • 06207
 • 8
 • X. Bình Minh
 • 06208
 • 9
 • X. Hòa Bình
 • 06209
 • 10
 • X. Đình Phùng
 • 06210
 • 11
 • X. Nam Cao
 • 06211
 • 12
 • X. Thương Hiền
 • 06212
 • 13
 • X. Lê Lơi
 • 06213
 • 14
 • X. Quyết Tiến
 • 06214
 • 15
 • X. Hồng Thái
 • 06215
 • 16
 • X. Trà Giang
 • 06216
 • 12
 • X. Quốc Tuấn
 • 06217
 • 13
 • X. An Bình
 • 06218
 • 14
 • X. Vũ Tây
 • 06219
 • 15
 • X. Vũ Sơn
 • 06220
 • 16
 • X. Vũ Lê
 • 06221
 • 17
 • X. Bình Nguyên
 • 06222
 • 18
 • X. Thanh Tân
 • 06223
 • 19
 • X. Quang Lịch
 • 06224
 • 20
 • X. Vũ An
 • 06225
 • 21
 • X. Vũ Ninh
 • 06226
 • 22
 • X. Vũ Quí
 • 06227
 • 23
 • X. Vũ Trung
 • 06228
 • 24
 • X. Vũ Thắng
 • 06229
 • 25
 • X. Vũ Hòa
 • 06230
 • 26
 • X. Quang Bình
 • 06231
 • 27
 • X. Vũ Công
 • 06232
 • 28
 • X. Vũ Bình
 • 06233
 • 29
 • X. Minh Tân
 • 06234
 • 30
 • X. Bình Thanh
 • 06235
 • 31
 • X. Hồng Tiến
 • 06236
 • 32
 • X. Bình Định
 • 06237
 • 33
 • X. Nam Bình
 • 06238
 • 34
 • X. Quang Hưng
 • 06239
 • 35
 • X. Quang Trung
 • 06240
 • 36
 • X. Minh Hưng
 • 06241
 • 37
 • X. Quang Minh
 • 06242
 • 38
 • BCP. Kiến Xương
 • 06250
 • 39
 • BC. Chơ Lụ
 • 06251
 • 40
 • BC. Chơ Soc
 • 06252
 • 41
 • BC. Chơ Gốc
 • 06253
 • III.
 • HUYỆN TIỀN HẢI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Tiền Hải
 • 06300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 06301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 06302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 06303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 06304
 • 6
 • TT. Tiền Hải
 • 06306
 • 7
 • X. Tây Sơn
 • 06307
 • 8
 • X. Đông Cơ
 • 06308
 • 9
 • X. Đông Minh
 • 06309
 • 10
 • X. Đông Hoàng
 • 06310
 • 11
 • X. Đông Long
 • 06311
 • 12
 • X. Đông Hải
 • 06312
 • 13
 • X. Đông Trà
 • 06313
 • 14
 • X. Đông Xuyên
 • 06314
 • 15
 • X. Đông Quí
 • 06315
 • 16
 • X. Đông Trung
 • 06316
 • 17
 • X. Đông Phong
 • 06317
 • 18
 • X. Tây Ninh
 • 06318
 • 19
 • X. Tây Lương
 • 06319
 • 20
 • X. Vũ Lăng
 • 06320
 • 21
 • X. Tây An
 • 06321
 • 22
 • X. An Ninh
 • 06322
 • 23
 • X. Tây Giang
 • 06323
 • 24
 • X. Phương Công
 • 06324
 • 25
 • X. Tây Phong
 • 06325
 • 26
 • X. Vân Trường
 • 06326
 • 27
 • X. Bắc Hải
 • 06327
 • 28
 • X. Nam Hải
 • 06328
 • 29
 • X. Nam Hà
 • 06329
 • 30
 • X. Nam Chính
 • 06330
 • 31
 • X. Nam Hồng
 • 06331
 • 32
 • X. Nam Trung
 • 06332
 • 33
 • X. Nam Hưng
 • 06333
 • 34
 • X. Nam Phú
 • 06334
 • 35
 • X. Nam Thịnh
 • 06335
 • 36
 • X. Nam Thắng
 • 06336
 • 37
 • X. Nam Thanh
 • 06337
 • 38
 • X. Nam Cường
 • 06338
 • 39
 • X. Tây Tiến
 • 06339
 • 40
 • X. Đông Lâm
 • 06340
 • 41
 • BCP. Tiền Hải
 • 06350
 • 42
 • BC. Đồng Châu
 • 06351
 • 43
 • BC. Hướng Tân
 • 06352
 • 44
 • BC. Kênh Xuyên
 • 06353
 • 45
 • BC. Trung Đồng
 • 06354
 • IV.
 • HUYỆN THÁI THỤY
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Thái Thụy
 • 06400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 06401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 06402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 06403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 06404
 • 6
 • TT. Diêm Điền
 • 06406
 • 7
 • X. Thụy Lương
 • 06407
 • 8
 • X. Thụy Hải
 • 06408
 • 9
 • X. Thụy Xuân
 • 06409
 • 10
 • X. Thụy An
 • 06410
 • 11
 • X. Thụy Trường
 • 06411
 • 12
 • X. Thụy Tân
 • 06412
 • 13
 • X. Thụy Dũng
 • 06413
 • 14
 • X. Thụy Hồng
 • 06414
 • 15
 • X. Hồng Quỳnh
 • 06415
 • 16
 • X. Thụy Quỳnh
 • 06416
 • 17
 • X. Thụy Trình
 • 06417
 • 18
 • X. Thụy Bình
 • 06418
 • 19
 • X. Thụy Văn
 • 06419
 • 20
 • X. Thụy Việt
 • 06420
 • 21
 • X. Thụy Hưng
 • 06421
 • 22
 • X. Thụy Ninh
 • 06422
 • 23
 • X. Thụy Chính
 • 06423
 • 24
 • X. Thụy Dân
 • 06424
 • 25
 • X. Thụy Phúc
 • 06425
 • 26
 • X. Thụy Dương
 • 06426
 • 27
 • X. Thụy Sơn
 • 06427
 • 28
 • X. Thụy Phong
 • 06428
 • 29
 • X. Thụy Duyên
 • 06429
 • 30
 • X. Thụy Thanh
 • 06430
 • 31
 • X. Thái Giang
 • 06431
 • 32
 • X. Thái Sơn
 • 06432
 • 33
 • X. Thái Hà
 • 06433
 • 34
 • X. Thái Phúc
 • 06434
 • 35
 • X. Thái Dương
 • 06435
 • 36
 • X. Thái Hồng
 • 06436
 • 37
 • X. Thái Thuần
 • 06437
 • 38
 • X. Thái Học
 • 06438
 • 39
 • X. Thái Thịnh
 • 06439
 • 40
 • X. Thái Thành
 • 06440
 • 41
 • X. Thái Thọ
 • 06441
 • 42
 • X. Mỹ Lộc
 • 06442
 • 43
 • X. Thái Đô
 • 06443
 • 44
 • X. Thái Hoà
 • 06444
 • 45
 • X. Thái An
 • 06445
 • 46
 • X. Thái Xuyên
 • 06446
 • 47
 • X. Thái Tân
 • 06447
 • 48
 • X. Thái Hưng
 • 06448
 • 49
 • X. Thái Nguyên
 • 06449
 • 50
 • X. Thái Thuỷ
 • 06450
 • 51
 • X. Thụy Liên
 • 06451
 • 52
 • X. Thụy Hà
 • 06452
 • 53
 • X. Thái Thương
 • 06453
 • 54
 • BCP. Thái Thụy
 • 06475
 • 55
 • BC. Thụy Xuân
 • 06476
 • 56
 • BC. Chơ Giành
 • 06477
 • 57
 • BC. Thụy Phong
 • 06478
 • 58
 • BC. Chơ Thương
 • 06479
 • 59
 • BC. Chơ Tây
 • 06480
 • 60
 • BC. Thái Hòa
 • 06481
 • 61
 • BC. Cầu Cau
 • 06482
 • V.
 • HUYỆN QUỲNH PHỤ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Quỳnh Phụ
 • 06600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 06601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 06602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 06603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 06604
 • 6
 • TT. Quỳnh Côi
 • 06606
 • 7
 • X. Quỳnh Hồng
 • 06607
 • 8
 • X. Quỳnh Minh
 • 06608
 • 9
 • X. An Thái
 • 06609
 • 10
 • X. An Khê
 • 06610
 • 11
 • X. An Đồng
 • 06611
 • 12
 • X. An Hiệp
 • 06612
 • 13
 • X. Quỳnh Thọ
 • 06613
 • 14
 • X. Quỳnh Hoa
 • 06614
 • 15
 • X. Quỳnh Giao
 • 06615
 • 16
 • X. Quỳnh Hoàng
 • 06616
 • 17
 • X. Quỳnh Lâm
 • 06617
 • 18
 • X. Quỳnh Ngọc
 • 06618
 • 19
 • X. Quỳnh Khê
 • 06619
 • 20
 • X. Quỳnh Sơn
 • 06620
 • 21
 • X. Quỳnh Châu
 • 06621
 • 22
 • X. Quỳnh Mỹ
 • 06622
 • 23
 • X. Quỳnh Nguyên
 • 06623
 • 24
 • X. Quỳnh Bảo
 • 06624
 • 25
 • X. Quỳnh Trang
 • 06625
 • 26
 • X. Quỳnh Hưng
 • 06626
 • 27
 • X. Quỳnh Hải
 • 06627
 • 28
 • X. Quỳnh Hội
 • 06628
 • 29
 • X. Quỳnh Xá
 • 06629
 • 30
 • X. An Vinh
 • 06630
 • 31
 • X. Đông Hải
 • 06631
 • 32
 • X. An Tràng
 • 06632
 • 33
 • X. Đồng Tiến
 • 06633
 • 34
 • X. An Mỹ
 • 06634
 • 35
 • X. An Dục
 • 06635
 • 36
 • X. An Thanh
 • 06636
 • 37
 • X. An Vũ
 • 06637
 • 38
 • X. An Lê
 • 06638
 • 39
 • TT. An Bài
 • 06639
 • 40
 • X. An Quí
 • 06640
 • 41
 • X. An ấp
 • 06641
 • 42
 • X. An Cầu
 • 06642
 • 43
 • X. An Ninh
 • 06643
 • 44
 • BCP. Quỳnh Phụ
 • 06650
 • 45
 • BC. Chơ Mụa
 • 06651
 • 46
 • BC. Bến Hiệp
 • 06652
 • 47
 • BC. Quỳnh Lang
 • 06653
 • 48
 • BC. Chơ Hới
 • 06654
 • 49
 • BC. Cầu Vật
 • 06655
 • 50
 • BC. Tư Môi
 • 06656
 • VI.
 • HUYỆN HƯNG HÀ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Hưng Hà
 • 06700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 06701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 06702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 06703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 06704
 • 6
 • TT. Hưng Hà
 • 06706
 • 7
 • X. Minh Khai
 • 06707
 • 8
 • X. Hồng Lĩnh
 • 06708
 • 9
 • X. Hoà Bình
 • 06709
 • 10
 • X. Chi Lăng
 • 06710
 • 11
 • X. Tây Đô
 • 06711
 • 12
 • X. Thống Nhất
 • 06712
 • 13
 • X. Đông Đô
 • 06713
 • 14
 • X. Bắc Sơn
 • 06714
 • 15
 • X. Văn Cẩm
 • 06715
 • 16
 • X. Duyên Hải
 • 06716
 • 17
 • X. Dân Chủ
 • 06717
 • 18
 • X. Điệp Nông
 • 06718
 • 19
 • X. Hùng Dũng
 • 06719
 • 20
 • X. Đoan Hùng
 • 06720
 • 21
 • X. Tân Tiến
 • 06721
 • 22
 • X. Phúc Khánh
 • 06722
 • 23
 • X. Hòa Tiến
 • 06723
 • 24
 • X. Cộng Hòa
 • 06724
 • 25
 • X. Canh Tân
 • 06725
 • 26
 • X. Tân Lê
 • 06726
 • 27
 • TT. Hưng Nhân
 • 06727
 • 28
 • X. Tân Hòa
 • 06728
 • 29
 • X. Liên Hiệp
 • 06729
 • 30
 • X. Tiến Đức
 • 06730
 • 31
 • X. Thái Hưng
 • 06731
 • 32
 • X. Hồng An
 • 06732
 • 33
 • X. Thái Phương
 • 06733
 • 34
 • X. Kim Chung
 • 06734
 • 35
 • X. Minh Tân
 • 06735
 • 36
 • X. Độc Lập
 • 06736
 • 37
 • X. Minh Hòa
 • 06737
 • 38
 • X. Hồng Minh
 • 06738
 • 39
 • X. Chí Hòa
 • 06739
 • 40
 • X. Văn Lang
 • 06740
 • 41
 • BCP Hưng Hà
 • 06750
 • 42
 • BC. Cống Rút
 • 06751
 • 43
 • BC. Hưng Nhân
 • 06752
 • 44
 • BC. Chơ Nhội
 • 06753
 • 45
 • BC. Chiều Dương
 • 06754
 • VII.
 • HUYỆN ĐÔNG HƯNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đông Hưng
 • 06800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 06801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 06802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 06803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 06804
 • 6
 • TT. Đông Hưng
 • 06806
 • 7
 • X. Đông Xá
 • 06807
 • 8
 • X. Đông Cường
 • 06808
 • 9
 • X. Đông Phương
 • 06809
 • 10
 • X. Đông Sơn
 • 06810
 • 11
 • X. Đông La
 • 06811
 • 12
 • X. Liên Giang
 • 06812
 • 13
 • X. Đô Lương
 • 06813
 • 14
 • X. An Châu
 • 06814
 • 15
 • X. Phú Lương
 • 06815
 • 16
 • X. Mê Linh
 • 06816
 • 17
 • X. Hơp Tiến
 • 06817
 • 18
 • X. Chương Dương
 • 06818
 • 19
 • X. Lô Giang
 • 06819
 • 20
 • X. Minh Tân
 • 06820
 • 21
 • X. Thăng Long
 • 06821
 • 22
 • X. Hồng Việt
 • 06822
 • 23
 • X. Hồng Châu
 • 06823
 • 24
 • X. Bạch Đằng
 • 06824
 • 25
 • X. Hồng Giang
 • 06825
 • 26
 • X. Hoa Nam
 • 06826
 • 27
 • X. Hoa Lư
 • 06827
 • 28
 • X. Minh Châu
 • 06828
 • 29
 • X. Đồng Phú
 • 06829
 • 30
 • X. Trọng Quan
 • 06830
 • 31
 • X. Phú Châu
 • 06831
 • 32
 • X. Phong Châu
 • 06832
 • 33
 • X. Nguyên Xá
 • 06833
 • 34
 • X. Đông Hơp
 • 06834
 • 35
 • X. Đông Các
 • 06835
 • 36
 • X. Đông Động
 • 06836
 • 37
 • X. Đông Quang
 • 06837
 • 38
 • X. Đông Dương
 • 06838
 • 39
 • X. Đông Xuân
 • 06839
 • 40
 • X. Đông Vinh
 • 06840
 • 41
 • X. Đông Hoàng
 • 06841
 • 42
 • X. Đông Á
 • 06842
 • 43
 • X. Đông Huy
 • 06843
 • 44
 • X. Đông Phong
 • 06844
 • 45
 • X. Đông Lĩnh
 • 06845
 • 46
 • X. Đông Tân
 • 06846
 • 47
 • X. Đông Kinh
 • 06847
 • 48
 • X. Đông Giang
 • 06848
 • 49
 • X. Đông Hà
 • 06849
 • 50
 • BCP. Đông Hưng
 • 06875
 • 51
 • BC. Cầu Vàng
 • 06876
 • 52
 • BC. Châu Giang
 • 06877
 • 53
 • BC. Đống Năm
 • 06878
 • 54
 • BC. Mê Linh
 • 06879
 • 55
 • BC. Phố Tăng
 • 06880
 • 56
 • BC. Tiên Hưng
 • 06881
 • VIII.
 • HUYỆN VŨ THƯ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Vũ Thư
 • 06900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 06901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 06902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 06903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 06904
 • 6
 • TT. Vũ Thư
 • 06906
 • 7
 • X. Minh Quang
 • 06907
 • 8
 • X. Tân Hòa
 • 06908
 • 9
 • X. Tân Phong
 • 06909
 • 10
 • X. Phúc Thành
 • 06910
 • 11
 • X. Minh Lãng
 • 06911
 • 12
 • X. Minh Khai
 • 06912
 • 13
 • X. Song Lãng
 • 06913
 • 14
 • X. Hiệp Hòa
 • 06914
 • 15
 • X. Xuân Hòa
 • 06915
 • 16
 • X. Đồng Thanh
 • 06916
 • 17
 • X. Hồng Lý
 • 06917
 • 18
 • X. Việt Hùng
 • 06918
 • 19
 • X. Tam Quang
 • 06919
 • 20
 • X. Dũng Nghĩa
 • 06920
 • 21
 • X. Bách Thuận
 • 06921
 • 22
 • X. Tân Lập
 • 06922
 • 23
 • X. Tự Tân
 • 06923
 • 24
 • X. Nguyên Xá
 • 06924
 • 25
 • X. Hồng Phong
 • 06925
 • 26
 • X. Duy Nhất
 • 06926
 • 27
 • X. Vũ Tiến
 • 06927
 • 28
 • X. Vũ Đoài
 • 06928
 • 29
 • X. Vũ Vân
 • 06929
 • 30
 • X. Vũ Vinh
 • 06930
 • 31
 • X. Vũ Hội
 • 06931
 • 32
 • X. Việt Thuận
 • 06932
 • 33
 • X. Trung An
 • 06933
 • 34
 • X. Song An
 • 06934
 • 35
 • X. Hòa Bình
 • 06935
 • 36
 • BCP. Vũ Thư
 • 06950
 • 37
 • BC. Chơ Mê
 • 06951
 • 38
 • BC. Hiệp Hòa
 • 06952
 • 39
 • BC. Chơ Búng
 • 06953
 • 40
 • BC. Tân Đệ
 • 06954
 • 41
 • BC. Bồng Tiên
 • 06955
 • 42
 • BC. Cầu Cọi
 • 06956

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top