Mã bưu điện Thái Nguyên – Zip/Postal Code các bưu cục Thái Nguyên

06:00 Chiều - 13/06/2019
0 Bình luận
2278
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Thái Nguyên gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • BC. Trung tâm tỉnh Thái Nguyên
 • 24000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy
 • 24001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy
 • 24002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
 • 24003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy
 • 24004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy
 • 24005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan
 • 24009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy
 • 24010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp
 • 24011
 • 10
 • Báo Thái Nguyên
 • 24016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân
 • 24021
 • 12
 • Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội
 • 24030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh
 • 24035
 • 14
 • Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 24036
 • 15
 • Kiểm toán nhà nước tại khu vực X
 • 24037
 • 16
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND
 • 24040
 • 17
 • Sở Công Thương
 • 24041
 • 18
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 24042
 • 19
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 24043
 • 20
 • Sở Ngoại vụ
 • 24044
 • 21
 • Sở Tài chính
 • 24045
 • 22
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • 24046
 • 23
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • 24047
 • 24
 • Công an tỉnh
 • 24049
 • 25
 • Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
 • 24050
 • 26
 • Sở Nội vụ
 • 24051
 • 27
 • Sở Tư pháp
 • 24052
 • 28
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 24053
 • 29
 • Sở Giao thông vận tải
 • 24054
 • 30
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • 24055
 • 31
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 24056
 • 32
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 24057
 • 33
 • Sở Xây dựng
 • 24058
 • 34
 • Sở Y tế
 • 24060
 • 35
 • Bộ chỉ huy Quân sự
 • 24061
 • 36
 • Ban Dân tộc
 • 24062
 • 37
 • Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
 • 24063
 • 38
 • Thanh tra tỉnh
 • 24064
 • 39
 • Trường chính trị tỉnh
 • 24065
 • 40
 • Cơ quan đại diện của TTXVN
 • 24066
 • 41
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
 • 24067
 • 42
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 24070
 • 43
 • Cục Thuế
 • 24078
 • 44
 • Cục Hải quan
 • 24079
 • 45
 • Cục Thống kê
 • 24080
 • 46
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 24081
 • 47
 • Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
 • 24085
 • 48
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • 24086
 • 49
 • Hội Văn học nghệ thuật
 • 24087
 • 50
 • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 24088
 • 51
 • Hội Nông dân tỉnh
 • 24089
 • 52
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
 • 24090
 • 53
 • Tỉnh Đoàn
 • 24091
 • 54
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 24092
 • 55
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 24093
 • I.
 • THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Thái Nguyên
 • 24100
 • 2
 • Thành ủy
 • 24101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 24102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 24103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 24104
 • 6
 • P. Trưng Vương
 • 24106
 • 7
 • X. Linh Sơn
 • 24107
 • 8
 • P. Đồng Bẩm
 • 24108
 • 9
 • P. Chùa Hang
 • 24109
 • 10
 • X. Cao Ngạn
 • 24110
 • 11
 • X. Sơn Cẩm
 • 24111
 • 12
 • P. Tân Long
 • 24112
 • 13
 • X. Phúc Hà
 • 24113
 • 14
 • P. Quán Triều
 • 24114
 • 15
 • P. Quang Vinh
 • 24115
 • 16
 • P. Hoàng Văn Thụ
 • 24116
 • 17
 • P. Quang Trung
 • 24117
 • 18
 • P. Tân Thịnh
 • 24118
 • 19
 • X. Quyết Thắng
 • 24119
 • 20
 • X. Phúc Xuân
 • 24120
 • 21
 • X. Phúc Trìu
 • 24121
 • 22
 • P. Thịnh Đán
 • 24122
 • 23
 • P. Đồng Quang
 • 24123
 • 24
 • P. Phan Đình Phùng
 • 24124
 • 25
 • P. Túc Duyên
 • 24125
 • 26
 • X. Huống Thượng
 • 24126
 • 27
 • P. Gia Sàng
 • 24127
 • 28
 • P. Tân Lập
 • 24128
 • 29
 • X. Tân Cương
 • 24129
 • 30
 • X. Thịnh Đức
 • 24130
 • 31
 • P. Tích Lương
 • 24131
 • 32
 • P. Phú Xá
 • 24132
 • 33
 • P. Cam Giá
 • 24133
 • 34
 • P. Hương Sơn
 • 24134
 • 35
 • P. Trung Thành
 • 24135
 • 36
 • P. Tân Thành
 • 24136
 • 37
 • X. Đồng Liên
 • 24137
 • 38
 • BCP. Thái Nguyên
 • 24150
 • 39
 • BC. KHL Thái Nguyên
 • 24151
 • 40
 • BC. Quan Triều
 • 24152
 • 41
 • BC. Mỏ Bạch
 • 24153
 • 42
 • BC. Tài Chính
 • 24154
 • 43
 • BC. Thịnh Đán
 • 24155
 • 44
 • BC. Gia Sàng
 • 24156
 • 45
 • BC. Thịnh Đức
 • 24157
 • 46
 • BC. Phú Xá
 • 24158
 • 47
 • BC. Hương Sơn
 • 24159
 • 48
 • BC. Lưu Xá
 • 24160
 • 49
 • BC. Tân Thành
 • 24161
 • 50
 • BC. Vó Ngựa
 • 24162
 • 51
 • BC. Đồng Quang
 • 24163
 • 52
 • BC. Hệ 1 Thái Nguyên
 • 24199
 • II.
 • HUYỆN ĐỒNG HỶ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đồng Hỷ
 • 24200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 24201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 24202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 24203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 24204
 • 6
 • X. Hóa Thượng
 • 24206
 • 7
 • X. Hóa Trung
 • 24207
 • 8
 • TT. Sông Cầu
 • 24208
 • 9
 • X. Quang Sơn
 • 24209
 • 10
 • X. Tân Long
 • 24210
 • 11
 • X. Văn Lăng
 • 24211
 • 12
 • X. Hòa Bình
 • 24212
 • 13
 • X. Minh Lập
 • 24213
 • 14
 • X. Khe Mo
 • 24214
 • 15
 • X. Nam Hòa
 • 24215
 • 16
 • TT. Trại Cau
 • 24216
 • 17
 • X. Tân Lợi
 • 24217
 • 18
 • X. Hợp Tiến
 • 24218
 • 19
 • X. Cây Thị
 • 24219
 • 20
 • X. Văn Hán
 • 24220
 • 21
 • BCP. Đồng Hỷ
 • 24250
 • 22
 • BC. Sông Cầu
 • 24251
 • 23
 • BC. Trại Cau
 • 24252
 • III.
 • HUYỆN VÕ NHAI
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Võ Nhai
 • 24300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 24301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 24302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 24303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 24304
 • 6
 • TT. Đình Cả
 • 24306
 • 7
 • X. Phú Thượng
 • 24307
 • 8
 • X. Nghinh Tường
 • 24308
 • 9
 • X. Sảng Mộc
 • 24309
 • 10
 • X. Thần Xa
 • 24310
 • 11
 • X. Thượng Nung
 • 24311
 • 12
 • X. Vũ Chấn
 • 24312
 • 13
 • X. Cúc Đường
 • 24313
 • 14
 • X. La Hiên
 • 24314
 • 15
 • X. Lâu Thượng
 • 24315
 • 16
 • X. Liên Minh
 • 24316
 • 17
 • X. Tràng Xá
 • 24317
 • 18
 • X. Dân Tiến
 • 24318
 • 19
 • X. Bình Long
 • 24319
 • 20
 • X. Phương Giao
 • 24320
 • 21
 • BCP. Võ Nhai
 • 24350
 • 22
 • BC. La Hiên
 • 24351
 • IV.
 • HUYỆN PHÚ LƯƠNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Lương
 • 24400
 • 2
 • Huyện ủy
 • 24401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 24402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 24403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 24404
 • 6
 • TT. Đu
 • 24406
 • 7
 • X. Động Đạt
 • 24407
 • 8
 • X. Yên Lạc
 • 24408
 • 9
 • X. Yên Ninh
 • 24409
 • 10
 • X. Yên Trạch
 • 24410
 • 11
 • X. Yên Đổ
 • 24411
 • 12
 • X. Ôn Lương
 • 24412
 • 13
 • X. Hợp Thành
 • 24413
 • 14
 • X. Phủ Lý
 • 24414
 • 15
 • X. Phấn Mễ
 • 24415
 • 16
 • TT. Giang Tiên
 • 24416
 • 17
 • X. Cổ Lũng
 • 24417
 • 18
 • X. Vô Tranh
 • 24418
 • 19
 • X. Tức Tranh
 • 24419
 • 20
 • X. Phú Đô
 • 24420
 • 21
 • BCP. Phú Lương
 • 24450
 • 22
 • BC. Tức Tranh
 • 24451
 • 23
 • BC. Yên Đổ
 • 24451
 • 24
 • BC. Giang Tiên
 • 24452
 • V.
 • HUYỆN ĐỊNH HÓA
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Định Hóa
 • 24500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 24501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 24502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 24503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 24504
 • 6
 • TT. Chợ Chu
 • 24506
 • 7
 • X. Tân Dương
 • 24507
 • 8
 • X. Tân Thịnh
 • 24508
 • 9
 • X. Lam Vỹ
 • 24509
 • 10
 • X. Linh Thông
 • 24510
 • 11
 • X. Quy Kỳ
 • 24511
 • 12
 • X. Kim Phượng
 • 24512
 • 13
 • X. Kim Sơn
 • 24513
 • 14
 • X. Bảo Linh
 • 24514
 • 15
 • X. Phúc Chu
 • 24515
 • 16
 • X. Bảo Cường
 • 24516
 • 17
 • X. Đồng Thịnh
 • 24517
 • 18
 • X. Định Biên
 • 24518
 • 19
 • X. Thanh Định
 • 24519
 • 20
 • X. Điềm Mặc
 • 24520
 • 21
 • X. Phú Đình
 • 24521
 • 22
 • X. Bình Thành
 • 24522
 • 23
 • X. Sơn Phú
 • 24523
 • 24
 • X. Bình Yên
 • 24524
 • 25
 • X. Bộc Nhiêu
 • 24525
 • 26
 • X. Trung Lương
 • 24526
 • 27
 • X. Phú Tiến
 • 24527
 • 28
 • X. Trung Hội
 • 24528
 • 29
 • X. Phượng Tiến
 • 24529
 • 30
 • BCP. Định Hóa
 • 24550
 • 31
 • BC. Bình Yên
 • 24551
 • 32
 • BC. Quán Vuông
 • 24552
 • VI.
 • HUYỆN ĐẠI TỪ
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Đại Từ
 • 24600
 • 2
 • Huyện ủy
 • 24601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 24602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 24603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 24604
 • 6
 • TT. Hùng Sơn
 • 24606
 • 7
 • X. Tân Linh
 • 24607
 • 8
 • X. Phú Lạc
 • 24608
 • 9
 • X. Đức Lương
 • 24609
 • 10
 • X. Phúc Lương
 • 24610
 • 11
 • X. Minh Tiến
 • 24611
 • 12
 • X. Phú Cường
 • 24612
 • 13
 • X. Na Mao
 • 24613
 • 14
 • X. Yên Lãng
 • 24614
 • 15
 • X. Phú Xuyên
 • 24615
 • 16
 • X. Phú Thịnh
 • 24616
 • 17
 • X. Bản Ngoại
 • 24617
 • 18
 • X. La Bằng
 • 24618
 • 19
 • X. Hoàng Nông
 • 24619
 • 20
 • X. Tiên Hội
 • 24620
 • 21
 • X. Khôi Kỳ
 • 24621
 • 22
 • X. Mỹ Yên
 • 24622
 • 23
 • X. Văn Yên
 • 24623
 • 24
 • X. Ký Phú
 • 24624
 • 25
 • X. Cát Nê
 • 24625
 • 26
 • X. Quân Chu
 • 24626
 • 27
 • TT. Quân Chu
 • 24627
 • 28
 • X. Vạn Thọ
 • 24628
 • 29
 • X. Lục Ba
 • 24629
 • 30
 • X. Bình Thuận
 • 24630
 • 31
 • X. Tân Thái
 • 24631
 • 32
 • X. Hà Thượng
 • 24632
 • 33
 • X. Phục Linh
 • 24633
 • 34
 • X. Cù Vân
 • 24634
 • 35
 • X. An Khánh
 • 24635
 • 36
 • BCP. Đại Từ
 • 24650
 • 37
 • BC. Yên Lãng
 • 24651
 • 38
 • BC. Ký Phú
 • 24652
 • 39
 • BC. Hà Thượng
 • 24653
 • 40
 • BC. Cù Vân
 • 24654
 • VII.
 • THỊ XÃ PHỔ YÊN
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thị xã Phổ Yên
 • 24700
 • 2
 • Thị ủy
 • 24701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 24702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 24701
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 24704
 • 6
 • P. Ba Hàng
 • 24706
 • 7
 • P. Đồng Tiến
 • 24707
 • 8
 • P. Bãi Bông
 • 24707
 • 9
 • P. Bắc Sơn
 • 24708
 • 10
 • X. Hồng Tiến
 • 24709
 • 11
 • X. Phúc Tân
 • 24710
 • 12
 • X. Đắc Sơn
 • 24711
 • 13
 • X. Thành Công
 • 24712
 • 14
 • X. Minh Đức
 • 24713
 • 15
 • X. Vạn Phái
 • 24714
 • 16
 • X. Phúc Thuận
 • 24715
 • 17
 • X. Nam Tiến
 • 24716
 • 18
 • X. Trung Thành
 • 24717
 • 19
 • X. Thuận Thành
 • 24718
 • 20
 • X. Tân Phú
 • 24719
 • 21
 • X. Đông Cao
 • 24720
 • 22
 • X. Tân Hương
 • 24721
 • 23
 • X. Tiên Phong
 • 24722
 • 24
 • BCP. Phổ Yên
 • 24750
 • 25
 • BC. KHL Phổ Yên
 • 24751
 • 26
 • BC. Đồng Tiến
 • 24752
 • 27
 • BC. Sam Sung 1
 • 24753
 • 28
 • BC. Sam Sung 2
 • 24754
 • 29
 • BC. Bắc Sơn
 • 24755
 • 30
 • BC. Thanh Xuyên
 • 24756
 • 31
 • BC. Thuận Thành
 • 24757
 • 32
 • BC. KCN Yên Bình
 • 24758
 • VIII.
 • THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm thành phố Sông Công
 • 24800
 • 2
 • Thành ủy
 • 24801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 24802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 24803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 24804
 • 6
 • P. Bách Quang
 • 24806
 • 7
 • X. Bá Xuyên
 • 24807
 • 8
 • P. Lương Châu
 • 24808
 • 9
 • P. Mỏ Chè
 • 24809
 • 10
 • P. Thắng Lợi
 • 24810
 • 11
 • P. Phố Cò
 • 24811
 • 12
 • P. Cải Đan
 • 24812
 • 13
 • P. Lương Sơn
 • 24813
 • 14
 • X. Tân Quang
 • 24814
 • 15
 • X. Bình Sơn
 • 24815
 • 16
 • X. Vinh Sơn
 • 24816
 • 17
 • BCP. Sông Công
 • 24850
 • 18
 • BC. KCN Sông Công
 • 24851
 • 19
 • BC. Gò Đầm
 • 24852
 • 20
 • BC. Phố Cò
 • 24853
 • IX.
 • HUYỆN PHÚ BÌNH
 •  
 • 1
 • BC. Trung tâm huyện Phú Bình
 • 24900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 24901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 24902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 24903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 24904
 • 6
 • TT. Hương Sơn
 • 24906
 • 7
 • X. Tân Hòa
 • 24907
 • 8
 • X. Tân Thành
 • 24908
 • 9
 • X. Tân Kim
 • 24909
 • 10
 • X. Tân Khánh
 • 24910
 • 11
 • X. Bàn Đạt
 • 24911
 • 12
 • X. Đào Xá
 • 24912
 • 13
 • X. Thượng Đình
 • 24913
 • 14
 • X. Bảo Lý
 • 24914
 • 15
 • X. Nhã Lộng
 • 24915
 • 16
 • X. Điềm Thụy
 • 24916
 • 17
 • X. Nga My
 • 24917
 • 18
 • X. Úc Kỳ
 • 24918
 • 19
 • X. Xuân Phương
 • 24919
 • 20
 • X. Hà Châu
 • 24920
 • 21
 • X. Kha Sơn
 • 24921
 • 22
 • X. Lương Phú
 • 24922
 • 23
 • X. Thanh Ninh
 • 24923
 • 24
 • X. Dương Thành
 • 24924
 • 25
 • X. Tân Đức
 • 24925
 • 26
 • BCP. Phú Bình
 • 24950
 • 27
 • BC. Chợ Hanh
 • 24951
 • 28
 • BC. KCN Điềm Thụy
 • 24952

Theo: Tham khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top