Mã bưu điện Thừa Thiên Huế – Zip/Postal Code các bưu cục Thừa Thiên Huế

03:33 Chiều - 08/07/2019
0 Bình luận
1482
bởi An Bùi

Mã bưu chính ​tỉnh Thừa Thiên – Huế (TTH) gồm ​05 chữ số, trong đó:​

 • Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
 • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

>> Xem ngay: Mã bưu chính (Zip code, Zip Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam

STT
Đối tượng gán mã
Mã bưu chính
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm tỉnh TTH
 • 49000
 • 2
 • Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh TTH
 • 49001
 • 3
 • Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh TTH
 • 49002
 • 4
 • Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh TTH
 • 49003
 • 5
 • Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh TTH
 • 49004
 • 6
 • Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh TTH
 • 49005
 • 7
 • Đảng ủy khối cơ quan tỉnh TTH
 • 49009
 • 8
 • Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh TTH
 • 49010
 • 9
 • Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh TTH
 • 49011
 • 10
 • Báo Thừa Thiên Huế
 • 49016
 • 11
 • Hội đồng nhân dân tỉnh TTH
 • 49021
 • 12
 • Văn phòng đoàn ĐBQH tỉnh TTH
 • 49030
 • 13
 • Tòa án nhân dân tỉnh TTH
 • 49035
 • 14
 • VKSND tỉnh tỉnh TTH
 • 49036
 • 15
 • Ủy ban nhân dân và VP UBND tỉnh TTH
 • 49040
 • 16
 • Sở Công Thương tỉnh TTH
 • 49041
 • 17
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TTH
 • 49042
 • 18
 • Sở LĐTBXH tỉnh TTH
 • 49043
 • 19
 • Sở Ngoại vụ tỉnh TTH
 • 49044
 • 20
 • Sở Tài chính tỉnh TTH
 • 49045
 • 21
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TTH
 • 49046
 • 22
 • Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh TTH
 • 49047
 • 23
 • Sở Du lịch tỉnh TTH
 • 49048
 • 24
 • Công an tỉnh TTH
 • 49049
 • 25
 • Sở Cảnh sát PCCC tỉnh TTH
 • 49050
 • 26
 • Sở Nội vụ tỉnh TTH
 • 49051
 • 27
 • Sở Tư pháp tỉnh TTH
 • 49052
 • 28
 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh TTH
 • 49053
 • 29
 • Sở Giao thông vận tải tỉnh TTH
 • 49054
 • 30
 • Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh TTH
 • 49055
 • 31
 • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh TTH
 • 49056
 • 32
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TTH
 • 49057
 • 33
 • Sở Xây dựng tỉnh TTH
 • 49058
 • 34
 • Sở Y tế tỉnh TTH
 • 49060
 • 35
 • Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh TTH
 • 49061
 • 36
 • Ban Dân tộc tỉnh TTH
 • 49062
 • 37
 • Ngân hàng nhà nước CN tỉnh TTH
 • 49063
 • 38
 • Thanh tra tỉnh TTH
 • 49064
 • 39
 • Trường chính trị tỉnh TTH
 • 49065
 • 40
 • Cơ quan đại diện của TTXVN tỉnh TTH
 • 49066
 • 41
 • Đài PT&TH tỉnh TTH
 • 49067
 • 42
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh TTH
 • 49070
 • 43
 • Cục Thuế tỉnh TTH
 • 49078
 • 44
 • Cục Hải quan tỉnh TTH
 • 49079
 • 45
 • Cục Thống kê tỉnh TTH
 • 49080
 • 46
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh TTH
 • 49081
 • 47
 • Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh TTH
 • 49085
 • 48
 • Liên hiệp các TCHN tỉnh TTH
 • 49086
 • 49
 • Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh TTH
 • 49087
 • 50
 • Liên đoàn Lao động tỉnh TTH
 • 49088
 • 51
 • Hội Nông dân tỉnh TTH
 • 49089
 • 52
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh TTH
 • 49090
 • 53
 • Tỉnh đoàn tỉnh TTH
 • 49091
 • 54
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh TTH
 • 49092
 • 55
 • Hội Cựu chiến binh tỉnh TTH
 • 49093
 • I.
 • Thành phố Huế
 •  
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm thành phố Huế
 • 49100
 • 2
 • Thành ủy
 • 49101
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 49102
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 49103
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 49104
 • 6
 • Phường Xuân Phú
 • 49106
 • 7
 • Phường Vĩ Dạ
 • 49107
 • 8
 • Phường Phú Cát
 • 49108
 • 9
 • Phường Phú Hiệp
 • 49109
 • 10
 • Phường Phú Hậu
 • 49110
 • 11
 • Phường Phú Bình
 • 49111
 • 12
 • Phường Thuận Lộc
 • 49112
 • 13
 • Phường Hương Sơ
 • 49113
 • 14
 • Phường An Hòa
 • 49114
 • 15
 • Phường Tây Lộc
 • 49115
 • 16
 • Phường Thuận Thành
 • 49116
 • 17
 • Phường Phú Hòa
 • 49117
 • 18
 • Phường Phú Hội
 • 49118
 • 19
 • Phường Phú Nhuận
 • 49119
 • 20
 • Phường Vĩnh Ninh
 • 49120
 • 21
 • Phường Thuận Hòa
 • 49121
 • 22
 • Phường Kim Long
 • 49122
 • 23
 • Phường Hương Long
 • 49123
 • 24
 • Phường Phường Đúc
 • 49124
 • 25
 • Phường Phú Thuận
 • 49125
 • 26
 • Phường Phước Vĩnh
 • 49126
 • 27
 • Phường An Tây
 • 49127
 • 28
 • Phường An Đông
 • 49128
 • 29
 • Phường An Cựu
 • 49129
 • 30
 • Phường Trường An
 • 49130
 • 31
 • Phường Thủy Xuân
 • 49131
 • 32
 • Phường Thủy Biều
 • 49132
 • 33
 • Bưu cục phát Huế
 • 49150
 • 34
 • Bưu cục Thương Mại Điện Tử
 • 49151
 • 35
 • Bưu cục Tây Lộc
 • 49152
 • 36
 • Bưu cục Huế Thành
 • 49153
 • 37
 • Bưu cục Trần Hưng Đạo
 • 49154
 • 38
 • Bưu cục Lê Lợi
 • 49155
 • 39
 • Bưu cục Lý Thường Kiệt
 • 49156
 • 40
 • Bưu cục Kim Long
 • 49157
 • 41
 • Bưu cục Huế Ga
 • 49158
 • 42
 • Bưu cục An Hoà
 • 49159
 • 43
 • Bưu cục An Dương Vương
 • 49160
 • 44
 • Bưu cục KHL – HCC TTH
 • 49198
 • 45
 • Bưu cục Hệ 1 TTH
 • 49199
 • II.
 • Huyện Quảng Điền
 •  
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm huyện Quảng Điền
 • 49200
 • 2
 • Huyện ủy
 • 49201
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 49202
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 49203
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 49204
 • 6
 • Thị trấn Sịa
 • 49206
 • 7
 • Xã Quảng Phước
 • 49207
 • 8
 • Xã Quảng Công
 • 49208
 • 9
 • Xã Quảng Ngạn
 • 49209
 • 10
 • Xã Quảng Thái
 • 49210
 • 11
 • Xã Quảng Lợi
 • 49211
 • 12
 • Xã Quảng Vinh
 • 49212
 • 13
 • Xã Quảng Phú
 • 49213
 • 14
 • Xã Quảng Thọ
 • 49214
 • 15
 • Xã Quảng An
 • 49215
 • 16
 • Xã Quảng Thành
 • 49216
 • 17
 • Bưu cục phát Quảng Điền
 • 49250
 • 18
 • Bưu cục Quảng Công
 • 49251
 • 19
 • Bưu cục Quảng Thành
 • 49252
 • III.
 • Huyện Phong Điền
 •  
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm
 • 49300
 • 2
 • Huyện ủy
 • 49301
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 49302
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 49303
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 49304
 • 6
 • Thị trấn Phong Điền
 • 49306
 • 7
 • Xã Phong Hiền
 • 49307
 • 8
 • Xã Phong Chương
 • 49308
 • 9
 • Xã Điền Lộc
 • 49309
 • 10
 • Xã Điền Hòa
 • 49310
 • 11
 • Xã Điền Hải
 • 49311
 • 12
 • Xã Phong Hải
 • 49312
 • 13
 • Xã Điền Môn
 • 49313
 • 14
 • Xã Điền Hương
 • 49314
 • 15
 • Xã Phong Bình
 • 49315
 • 16
 • Xã Phong Hòa
 • 49316
 • 17
 • Xã Phong Thu
 • 49317
 • 18
 • Xã Phong Mỹ
 • 49318
 • 19
 • Xã Phong An
 • 49319
 • 20
 • Xã Phong Sơn
 • 49320
 • 21
 • Xã Phong Xuân
 • 49321
 • 22
 • Bưu cục phát Phong Điền
 • 49350
 • 23
 • Bưu cục An Lỗ
 • 49351
 • 24
 • Bưu cục Điền Hòa
 • 49352
 • 25
 • Bưu cục Phong Xuân
 • 49353
 • IV.
 • Thị xã Hương Trà
 •  
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm
 • 49400
 • 2
 • Thị ủy
 • 49401
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 49402
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 49403
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 49404
 • 6
 • Phường Tứ Hạ
 • 49406
 • 7
 • Xã Hương Toàn
 • 49407
 • 8
 • Xã Hương Vinh
 • 49408
 • 9
 • Xã Hương Phong
 • 49409
 • 10
 • Xã Hải Dương
 • 49410
 • 11
 • Phường Hương Văn
 • 49411
 • 12
 • Phường Hương Xuân
 • 49412
 • 13
 • Phường Hương Chữ
 • 49413
 • 14
 • Phường Hương An
 • 49414
 • 15
 • Phường Hương Hồ
 • 49415
 • 16
 • Xã Hương Bình
 • 49416
 • 17
 • Phường Hương Vân
 • 49417
 • 18
 • Xã Bình Điền
 • 49418
 • 19
 • Xã Hồng Tiến
 • 49419
 • 20
 • Xã Hương Thọ
 • 49420
 • 21
 • Xã Bình Thành
 • 49421
 • 22
 • Bưu cục phát Hương Trà
 • 49450
 • 23
 • Bưu cục Bình Điền
 • 49451
 • 24
 • Bưu cục Hương Chữ
 • 49452
 • V.
 • Huyện A Lưới
 •  
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm
 • 49500
 • 2
 • Huyện ủy
 • 49501
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 49502
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 49503
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 49504
 • 6
 • Thị trấn A Lưới
 • 49506
 • 7
 • Xã Hồng Hạ
 • 49507
 • 8
 • Xã Hồng Kim
 • 49508
 • 9
 • Xã Hồng Vân
 • 49509
 • 10
 • Xã Hồng Thủy
 • 49510
 • 11
 • Xã Hồng Trung
 • 49511
 • 12
 • Xã Bắc Sơn
 • 49512
 • 13
 • Xã Hồng Bắc
 • 49513
 • 14
 • Xã Hồng Quảng
 • 49514
 • 15
 • Xã A Ngo
 • 49515
 • 16
 • Xã Sơn Thủy
 • 49516
 • 17
 • Xã Nhâm
 • 49517
 • 18
 • Xã Phú Vinh
 • 49518
 • 19
 • Xã Hồng Thượng
 • 49519
 • 20
 • Xã Hồng Thái
 • 49520
 • 21
 • Xã Hương Phong
 • 49521
 • 22
 • Xã Hương Nguyên
 • 49522
 • 23
 • Xã Hương Lâm
 • 49523
 • 24
 • Xã Đông Sơn
 • 49524
 • 25
 • Xã A Đớt
 • 49525
 • 26
 • Xã A Roằng
 • 49526
 • 27
 • Bưu cục phát A Lưới
 • 49550
 • 28
 • Bưu cục Bốt Đỏ
 • 49551
 • VI.
 • Thị xã Hương Thủy
 •  
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm
 • 49600
 • 2
 • Thị ủy
 • 49601
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 49602
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 49603
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 49604
 • 6
 • Phường Thủy Châu
 • 49606
 • 7
 • Xã Thủy Thanh
 • 49607
 • 8
 • Xã Thủy Vân
 • 49608
 • 9
 • Phường Thủy Dương
 • 49609
 • 10
 • Xã Thủy Bằng
 • 49610
 • 11
 • Phường Thủy Phương
 • 49611
 • 12
 • Phường Phú Bài
 • 49612
 • 13
 • Phường Thủy Lương
 • 49613
 • 14
 • Xã Thủy Tân
 • 49614
 • 15
 • Xã Thủy Phù
 • 49615
 • 16
 • Xã Phú Sơn
 • 49616
 • 17
 • Xã Dương Hòa
 • 49617
 • 18
 • Bưu cục phát Hương Thủy
 • 49650
 • 19
 • Bưu cục Thủy Dương
 • 49651
 • 20
 • Bưu điện văn hóa xã Thủy Châu
 • 49652
 • VII.
 • Huyện Nam Đông
 •  
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm
 • 49700
 • 2
 • Huyện ủy
 • 49701
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 49702
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 49703
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 49704
 • 6
 • Thị trấn Khe Tre
 • 49706
 • 7
 • Xã Hương Lộc
 • 49707
 • 8
 • Xã Hương Phú
 • 49708
 • 9
 • Xã Hương Sơn
 • 49709
 • 10
 • Xã Hương Hòa
 • 49710
 • 11
 • Xã Hương Giang
 • 49711
 • 12
 • Xã Hương Hữu
 • 49712
 • 13
 • Xã Thượng Quảng
 • 49713
 • 14
 • Xã Thượng Lộ
 • 49714
 • 15
 • Xã Thượng Long
 • 49715
 • 16
 • Xã Thượng Nhật
 • 49716
 • 17
 • Bưu cục phát Nam Đông
 • 49750
 • VIII.
 • Huyện Phú Lộc
 •  
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm
 • 49800
 • 2
 • Huyện ủy
 • 49801
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 49802
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 49803
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 49804
 • 6
 • Thị trấn Phú Lộc
 • 49806
 • 7
 • Xã Lộc Bình
 • 49807
 • 8
 • Xã Lộc Vĩnh
 • 49808
 • 9
 • Xã Vinh Hải
 • 49809
 • 10
 • Xã Vinh Mỹ
 • 49810
 • 11
 • Xã Vinh Hưng
 • 49811
 • 12
 • Xã Vinh Giang
 • 49812
 • 13
 • Xã Vinh Hiền
 • 49813
 • 14
 • Xã Lộc An
 • 49814
 • 15
 • Xã Lộc Sơn
 • 49815
 • 16
 • Xã Lộc Bổn
 • 49816
 • 17
 • Xã Xuân Lộc
 • 49817
 • 18
 • Xã Lộc Hòa
 • 49818
 • 19
 • Xã Lộc Điền
 • 49819
 • 20
 • Xã Lộc Tiến
 • 49820
 • 21
 • Xã Lộc Trì
 • 49821
 • 22
 • Xã Lộc Thủy
 • 49822
 • 23
 • Thị trấn Lăng Cô
 • 49823
 • 24
 • Bưu cục phát Phú Lộc
 • 49850
 • 25
 • Bưu cục Cửa Tư Hiền
 • 49851
 • 26
 • Bưu cục La Sơn
 • 49852
 • 27
 • Bưu cục Lăng Cô
 • 49853
 • 28
 • Bưu cục Phụng Chánh
 • 49854
 • 29
 • Bưu cục Thừa Lưu
 • 49855
 • 30
 • Bưu cục Truồi
 • 49856
 • IX.
 • Huyện Phú Vang
 •  
 • 1
 • Bưu cục Trung tâm
 • 49900
 • 2
 • Huyện ủy
 • 49901
 • 3
 • Hội đồng nhân dân
 • 49902
 • 4
 • Ủy ban nhân dân
 • 49903
 • 5
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
 • 49904
 • 6
 • Thị trấn Phú Đa
 • 49906
 • 7
 • Xã Phú Xuân
 • 49907
 • 8
 • Xã Phú Lương
 • 49908
 • 9
 • Xã Vinh Thái
 • 49909
 • 10
 • Xã Vinh Hà
 • 49910
 • 11
 • Xã Vinh Phú
 • 49911
 • 12
 • Xã Vinh An
 • 49912
 • 13
 • Xã Vinh Thanh
 • 49913
 • 14
 • Xã Vinh Xuân
 • 49914
 • 15
 • Xã Phú Diên
 • 49915
 • 16
 • Xã Phú Hải
 • 49916
 • 17
 • Xã Phú Thuận
 • 49917
 • 18
 • Thị trấn Thuận An
 • 49918
 • 19
 • Xã Phú Thanh
 • 49919
 • 20
 • Xã Phú Mậu
 • 49920
 • 21
 • Xã Phú Thượng
 • 49921
 • 22
 • Xã Phú Dương
 • 49922
 • 23
 • Xã Phú An
 • 49923
 • 24
 • Xã Phú Mỹ
 • 49924
 • 25
 • Xã Phú Hồ
 • 49925
 • 26
 • Bưu cục phát Phú Vang
 • 49950
 • 27
 • Bưu cục Cửa Thuận
 • 49951
 • 28
 • Bưu cục Phú Tân
 • 49952
 • 29
 • Bưu cục Trung Đông
 • 49953
 • 30
 • Bưu cục Viễn Trình
 • 49954
 • 31
 • Bưu cục Vinh An
 • 49955
 • 32
 • Bưu cục Vinh Thái
 • 49956
 • 33
 • Bưu điện văn hóa xã Phú Diên
 • 49957
 • 34
 • Bưu điện văn hóa xã Tân An
 • 49958

Theo: Tham Khảo

Nguồn: Inxpress

*
*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Scroll Top