Tag: macos monterey

macOS Monterey ra mắt: Cải tiến Safari, điều khiển qua lại giữa Mac và iPad…

macOS Monterey sẽ hỗ trợ các thiết bị MacBook Air và Pro đời 2015 trở đi.

10/06/2021bởi Phương Trần

Scroll Top