Tag: Startup & Recovery

Cách bật/tắt tính năng tự động khởi động lại khi gặp lỗi BSOD trong Windows 10

Khi Windows gặp sự cố BSOD, bạn có thể tự động khởi động lại hệ thống. Không chỉ đối với các lỗi BSOD [...]

09/04/2020bởi CỔ Ý Concept

Scroll Top