Tag: tự làm sạch

iPhone và Apple Watch tương lai có thể tự làm sạch bên trong nhờ cơ chế đặc biệt

Apple có thể đang nghiên cứu cách giúp các thiết bị như Apple Watch, iPhone có thể tự làm sạch [...]

02/08/2020bởi An Bùi

Scroll Top