Tag: ứng dụng Faceapp

Nghi ngại ứng dụng ‘biến’ trẻ thành già thu thập dữ liệu cá nhân

FaceApp – ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) – đang bị nghi là tự động thu thập [...]

19/07/2019bởi Anh Tuấn

Scroll Top